Gå till sidans huvudinnehåll

Om GöteborgsOperan

GöteborgsOperans vision – Ett av norra Europas ledande operahus. Ett modernt och nytänkande operahus som kännetecknas av professionalism och engagemang. Vi arbetar med en bred repertoar av opera, dans och musikal och är en viktig aktör i regionens utveckling. GöteborgsOperan är en mångkulturell arbetsplats med ungefär lika många kvinnor som män anställda.

GöteborgsOperan AB är ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen med ca 530 anställda. Totalt ges på Stora och Lilla scenen samt i regionen ca 380 föreställningar per år för ca 265.000 besökare. Vi omsätter ca 500 miljoner kr varav ca 27% är egenfinansiering.

GöteborgsOperan är ett operahus med professionella och engagerade medarbetare, avancerad teknik och komplex organisation. Vårt arbetssätt är effektivt projektorienterat för genomförande av opera, dans, musikal och konsert, de områden som utgör grunden för vår repertoar. GöteborgsOperan är en personalintensiv arbetsplats med många produktioner på gång samtidigt vilket ger tillfälle till många spännande möten och ett nära samarbete mellan verksamhetens olika avdelningar.

Om tjänsten

Som biträdande orkesterchef inom GöteborgsOperan har du ett delegerat personal- och budgetansvar för orkesterverksamheten, 86 musiker och 3 medarbetare inom orkesterservice.

Tillsammans med orkesterchefen, som har uppdraget att stödja det konstnärliga arbetet för orkestern, utgör ni det ledningsteam som kvalitetssäkrar förutsättningarna för orkesterverksamheten som helhet. Du säkerställer att orkesterverksamheten utöver lokala regler och policys också efterlever de legala arbetsrättsliga kraven och kollektivavtalsmässiga överenskommelserna som gäller för arbetsplatsen. Du ansvarar för en ändamålsenlig administration och organisation med rutiner för säkerställande av en god arbetsmiljö som stödjer det konstnärliga arbetet. Syftet med uppdraget är att säkerställa orkesterverksamheten så att den planerade repertoaren kan genomföras på högsta konstnärliga nivå.

Biträdande orkesterchef förväntas driva en optimal samplanering tillsammans med orkesterchefen med ansvar för att driva ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete som optimalt möjliggör genomförande av beslutat repertoarval ur arbetsmiljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Dina arbetsuppgifter ligger inom områdena verksamhetsplanering, organisation och bemanning samt att du löpande följer upp verksamheten. Du initierar också facklig samverkan för information och hantering av löpande frågor.

Biträdande orkesterchef rapporterar till orkesterchefen och till administrativ chef Opera/drama och ingår i Opera/dramas ledningsgrupp.

Den vi söker

Vi söker dig som är erfaren chef och ledare med mångårig vana från personalintensiv verksamhet med högt ställda krav på kvalitet, prestation och ständiga krav på utveckling. Din roll från sådan verksamhet har givit dig god förmåga att organisera, planera, leda och delegera uppgifter samt att leda förändrings- och utvecklingsarbete. Du har dokumenterad god kunskap och erfarenhet inom områden såsom systematiskt arbetsmiljöarbete, facklig samverkan, förhandling och kollektivavtalsfrågor. Till det har du god erfarenhet i arbetsuppgifter inom området för personalrelaterade frågor såsom genomförande olika typer av samtal inklusive medarbetar- och lönesamtal, rekrytering, resurs- och bemanningsplanering, rehabilitering m. m. För uppdraget krävs att du behärskar svenska och engelska språket både i tal och skrift. I grunden har du en relevant högskoleutbildning med inriktning på ekonomi, organisation och arbetsrätt. Du har även genomgått någon form av ledarskapsutbildning.

För att lyckas i rollen som biträdande orkesterchef krävs att du är välorganiserad med förmåga att sätta tydlig struktur och planering för ditt ansvarsområde. Har du dessutom genuint intresse för människor kombinerat med en god kommunikativ förmåga och stimuleras av att arbeta både resultat- och relationsorienterat har du goda förutsättningar i uppdraget. Du skapar delaktighet genom transparenta och strukturerade arbetsformer och genom att vara närvarande och i dialog med din verksamhet.

Kontaktuppgifter och ansökan

I denna rekrytering har vi valt att samarbeta med Finnveden Executive AB. För mer information om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Anne Palmgren, tfn 0707-12 72 22.

Då urval sker löpande vill vi ha din ansökan snarast, dock senast 2021-04-16. Ansökan till tjänsten sker via Finnveden Executives hemsida, www.finnvedenexecutive.se