Go to the site's main content
Fått av Emma Lauren på kommunen. Ok att använda.

The Göteborg Opera in Skövde

The Göteborg Opera has its regional stage in Skövde Kulturhus in central Skövde.

Map

Photos of Skövde Kulturhus

Exterior, box office and auditorium

Exteriör och Interiör från Söövde Kulturhus. Bilderna ok att använda.