Gå till sidans huvudinnehåll

Anmäl dig här

Fyll i formuläret nedan så får du tips på hur du kan bidra till en mer levande värld, rätt in i mejlkorgen en gång i månaden under hela 2022.

I Wagners opera Ragnarök dör asken Yggdrasil och tillvaron går under. Även hos oss är asken hotad. Många träd dör av askskottsjuka, vilket också påverkar 480 andra arter som är helt eller delvis beroende av asken. Att värna den biologiska mångfalden är en angelägen fråga för hela vår värld. Forskare talar om ett sjätte massutdöende. Det senaste skedde för 65 miljoner år sedan och innebar slutet för bland annat dinosaurierna.

GöteborgsOperans fyraåriga uppsättning av Nibelungens ring har varit ett läroexperiment för att hitta nya arbetssätt för mer hållbar scenkonst. När den mäktiga resan nått sin final i Ragnarök kommer vi att dela våra lärdomar med hela scenkonstvärlden.

I samarbete med forskare från SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i Alnarp och Naturskyddsföreningen planterar vi under våren också ut 30 askar av resistent art på flera håll i Västra Götaland.

Vi kan alla vara med och bidra till en mer levande värld. En ny tid kan börja.

Vad kan du göra för den biologiska mångfalden?