Gå till sidans huvudinnehåll

Miljöpolicy

Vi på GöteborgsOperan drivs av lust och delaktighet, är engagerade, professionella och nyskapande. Vi strävar efter hållbarhet ur socialt och ekologiskt perspektiv, och har arbetssätt där alla resurser används klokt och ansvarsfullt.

Som samhällsaktör med kreativitet, modernt synsätt, nyfikenhet och
öppenhet strävar vi att varsamt röra oss genom tillvaron. Vi är med och
skapar ett samhälle där mångfald och ansvarstagande utveckling leder
till ett gott liv nu och för kommande generationer.

GöteborgsOperan är en miljöcertifierad verksamhet vilket innebär att vi uppfyller gällande miljölagstiftning, våra uppdragsgivares förväntningar och arbetar systematiskt och strategiskt med hållbarhetsfrågor. Varje dag.

— Christina Björklund, vd

 

Läs mer i vår hållbarhetsrapport