Gå till sidans huvudinnehåll

”GöteborgsOperan är en fantastisk verksamhet som väcker tankar, känslor och gör skillnad – för samhället, besökarna och de anställda,” säger Christina Björklund, vd.

Konstnärlig ledning

Henning Ruhe

Konstnärlig chef, Opera/drama

Katrín Hall

Konstnärlig chef, GöteborgsOperans Danskompani

Ledningsgruppen

Lena Ahl

CFO/ Vice VD

Liselott Berg

Administrativ chef, dans

liselott.berg@opera.se

Benjamin Dörum

TEKNISK CHEF

Jessica Fjelkegård

Planerings- och processchef

Håkan Jönsson

Chef Facility Management

Ing-Marie Persmo

CHEF MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING

Lena Vedin Almung

Administrativ chef, opera/drama

Mats Andersson

Strategichef

Jan Bratt

Förhandlingschef

Per Herrey

Bolagsjurist

Maria Knall

VD-assistent

GO Digital Framtid

Strategisk ledningsgrupp

GöteborgsOperans strategiska ledningsgrupp arbetar med långsiktiga strategier och långsiktiga mål utifrån ägarnas uppdrag, och består av följande personer:

 • Christina Björklund, vd
 • Henning Ruhe, konstnärlig chef Opera/drama
 • Katrín Hall, konstnärlig chef Dans
 • Lena Ahl, vice vd och finanschef
 • Mats Andersson, strategichef
 • Liselott Berg, administrativ chef Dans
 • Benjamin Dørum, teknisk chef
 • Jessica Fjelkegård, planerings- och processchef
 • Viveka Fonsmark, HR-chef
 • Håkan Jönsson, chef facility management
 • Anders Ottosson, bitr. chef Opera/drama
 • Ing-Marie Persmo, marknads- och försäljningschef
 • Lena Vedin Almung, administrativ chef Opera/drama
 • samt Maria Knall, vd-assistent

Styrelse

Ordförande

Maria Brauer (S)

Vice ordförande

Johnny Magnusson (M)

Ordinarie ledamöter

 • Monica Green (S)
 • Maria Andersson Willner (S)
 • Anna Silvén (SD)
 • Anita Forsberg (V)
 • Anna Sara Perslow (C)
 • Valéria Kant (KD)
 • Ann Catrine Fogelgren (L)