Gå till sidans huvudinnehåll

”GöteborgsOperan är en fantastisk verksamhet som väcker tankar, känslor och gör skillnad – för samhället, besökarna och de anställda,” säger Christina Björklund, vd.

Konstnärlig ledning

Henning Ruhe

Konstnärlig chef, Opera/drama

Katrín Hall

Konstnärlig chef, GöteborgsOperans Danskompani

Ledningsgruppen

Lena Ahl

CFO/ Vice VD

Liselott Berg

Administrativ chef, dans

liselott.berg@opera.se

Benjamin Dørum

Teknisk chef

Jessica Fjelkegård

Planerings- och processchef

Håkan Jönsson

Chef Facility Management

Ing-Marie Persmo

CHEF MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING

Lena Vedin Almung

Administrativ chef, opera/drama

Mats Andersson

Strategichef

Jan Bratt

Bolagsjurist/förhandlingschef

Per Herrey

Bolagsjurist

Maria Knall

VD-assistent

Strategisk ledningsgrupp

GöteborgsOperans strategiska ledningsgrupp arbetar med långsiktiga strategier och långsiktiga mål utifrån ägarnas uppdrag, och består av följande personer:

 • Christina Björklund, vd
 • Henning Ruhe, konstnärlig chef Opera/drama
 • Katrín Hall, konstnärlig chef Dans
 • Lena Ahl, vice vd och finanschef
 • Mats Andersson, strategichef
 • Liselott Berg, administrativ chef Dans
 • Benjamin Dørum, teknisk chef
 • Jessica Fjelkegård, planerings- och processchef
 • Viveka Fonsmark, HR-chef
 • Håkan Jönsson, chef facility management
 • Anders Ottosson, bitr. chef Opera/drama
 • Ing-Marie Persmo, marknads- och försäljningschef
 • Lena Vedin Almung, administrativ chef Opera/drama
 • samt Maria Knall, vd-assistent

Styrelse

Ordförande

Maria Brauer (S)

Vice ordförande

Johnny Magnusson (M)

Ledamöter

Valéria Kant (KD)
AnnaSara Perslow (C)
Anna Silvén (SD)
Olof Svensson (S)
Emil Wingstrand (V)
Helene Odenjung (L)
Harriet Ljungdahl (MP)