Gå till sidans huvudinnehåll

Välkommen till GöteborgsOperan! 

Vi som arbetar på GöteborgsOperan är väldigt glada för alla barn och unga som kommer hit. Du kan lita på att vi alltid ser till ditt barns bästa. Det är viktigt för oss att barnen har roligt, känner gemenskap och får utveckla sina konstnärliga och kreativa sidor. Det är lika viktigt att du som är vårdnadshavare, lärare eller på annat sätt ansvarig för de barn och unga som vistas hos oss vet hur vi tar hand om barnen. Berätta gärna för oss om hur just ditt barn fungerar. Vi vill självklart kunna möta ditt barn på ett så bra sätt som möjligt. Barn och unga är alla mellan 0 och 18 år som vistas på GöteborgsOperan som deltagare i produktioner, projekt och i vår löpande verksamhet” 

Denna folder är en kortversion. På opera.se kan du läsa mer om hur en föreställning går till, var i processen som ditt barn kommer in, hur vi hanterar personuppgifter och följer arbetsmiljölagar, hur det fungerar med säkerhet, frånvaro, biljetter, föräldraguidad tur och mycket mera. 

GöteborgsOperans råd för barn och unga

På Operan finns GöteborgsOperans råd för barn och unga, GOBU. Tillsammans med ansvarig projektledare ser vi till att arbetsmiljölagar följs, att förväntan på barnen ligger på rimliga nivåer och att de som möter barn har rätt kompetens för detta. Vi säkerställer att säkerhetsarbetet har ett barnrättsperspektiv och att barnkonventionen efterlevs.

Barnansvariga

Alla barn och unga möter våra barn-/ungdomsansvariga. De tar hand om barnen under hela deras vistelse på Operan. Om du behöver få tag på ditt barn ringer du till Porten på 031-10 80 00 och be att få bli kopplad till barn-/ungdomsansvarig som alltid har telefonen med sig.

Säkerhet på och bakom scen 

Barn under 16 år ska alltid gå i sällskap med vuxen (oftast barnansvarig), var de än befinner sig i huset. De regler vi har måste följas, för barnens säkerhet. Operan är en stor och spännande arbetsplats men att komma in på fel område kan vara farligt.

I en produktion kan det uppstå risker som kräver ett snabbt agerande, till exempel att säga ifrån på skarpen. Om någon anställd höjer rösten kan det handla om att ett barn behöver akta sig omedelbart – det är inte nödvändigtvis så att någon är arg, utan bara tydligt omsorgsfull. Om barnet känner sig felbehandlat är det av största vikt att ansvarig person hos oss får veta detta så snabbt som möjligt. Ingen ska gå hem från Operan med obehagskänslor eller känna oro inför att komma tillbaka.  Vi kontaktar alltid dig som vårdnadshavare om en situation skulle uppstå.

Om problem uppstår 

Om du har frågor gällande arbetsmiljön, eller ett problem uppstår, ska du i första hand prata med närmast ansvarig person på GöteborgsOperan (oftast projektledare eller körledare). Det kan handla om allt ifrån för långa repetitioner eller en alltför bullrig miljö till samtalsmedling eller hanterande av kränkande särbehandling. Om det inte löser sig kan du som är vårdnadshavare vända dig till oss i GOBU. Alla barn och unga ska trivas på GöteborgsOperan och kunna delta och bidra på sitt eget vis, och du som vårdnadshavare ska känna dig trygg med att lämna ditt barn hos oss en stund.

Det här förväntar vi oss av dig som vårdnadshavare:

 • Att du har säkerställt att det är barnets önskan att medverka, och att du tar ansvar för att allt fungerar med skola och fritid. Du som vårdnadshavare ansvarar för att barnen kan vara lediga från skolan under de repetitioner vi genomför och för att barnen får den tid för återhämtning de behöver.
 • Att du sjuk- respektive friskanmäler ditt barn: ring alltid 031-10 82 20.
 • Att du lämnar och hämtar ditt barn på utsatt tid. Vi har tyvärr inte möjlighet att erbjuda någonstans för barnen att sitta i väntan på starttid.
 • Att vårdnadshavare eller annan ansvarig vuxen hämtar barnet efter repetitionens/föreställningens slut. Blir du sen, ring och meddela detta till Porten på 031-10 80 00.

Det här förväntar vi oss av ditt barn: 

 • Att barnet har ett eget driv och en lust att vara här.  
 • Att ditt barn respekterar regler och säkerhetsföreskrifter. Vi förväntar oss att ditt barn förstår att det kan innebära en säkerhetsrisk att inte följa instruktioner.
 • Att ditt barn respekterar tider.
 • Att ditt barn visar respekt för GöteborgsOperans många olika individer och yrkesgrupper. 
 • Att barnet tar det lugnt i Porten och i Operans personalmatsal.

Liten ordlista 

GöteborgsOperan är en stor arbetsplats med 450 anställda – sammanlagt över 1 000 medarbetare totalt under ett år – och cirka 90 yrkesgrupper. Här förklarar vi några av de ord vi använder ofta. 

 • Porten: Personalentrén, sceningången
 • Futten: Personalmatsalen 
 • Inspicient: Ansvarig för arbetsmiljön på repetitioner och föreställningar på scenen.  
 • Skvaller: Ljudet från scenen som du kan höra i Futten eller logen. 
 • Kallning: Inspicienten som ropar i högtalaren att det snart är dags att göra entré på scenen. 
 • Kostymrep: Repetitioner där alla har scenkostymerna på sig 
 • Loge: Omklädningsrum

Viktiga telefonnummer

Sjuk- och friskanmälan: 031-10 82 20
Porten: 031-10 80 00

Ring Porten om du vill komma i kontakt med ditt barn under timmarna på Operan, eller blir sen i samband med lämning/hämtning.

Avslutningsvis

Tack för det förtroende du visar GöteborgsOperan genom att låta oss få utvecklas tillsammans med ditt barn. Tag gärna kontakt med oss i GOBU om du undrar något. Om du har frågor om medverkan ska du kontakta aktuell projektledare eller körledare. 

Välkommen till oss! 

GöteborgsOperan genom GOBU (GöteborgsOperans råd för barn och unga)