Gå till sidans huvudinnehåll

”GöteborgsOperan är en samhällsaktör som med kreativitet, ett modernt synsätt, nyfikenhet och öppenhet ska ge alla invånare i Västra Götalandsregionen tillgång till opera, dans, musikal och konserter. I det uppdraget och inom hela verksamheten strävar GöteborgsOperan efter hållbarhet ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Arbetssätten bygger på att alla resurser används klokt och ansvarsfullt.”
Utdrag ur GöteborgsOperans hållbarhetsrapport

GöteborgsOperan ägs av Västra Götalandsregionen, vars Miljömål 2030, vision, mål, policydokument, uppdragsbeskrivning och budget ligger till grund för vårt hållbarhets- och miljöarbete. GöteborgsOperans miljömål inkluderar de övergripande i Miljömål 2030: att arbeta resurseffektivt och giftfritt, med låg klimatpåverkan, samt att stötta ekosystem och främja biologisk mångfald.

Du kan läsa allt om målen här