Gå till sidans huvudinnehåll

Denna sida beskriver hur opera.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet “Innehåll som inte är tillgängligt” nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från opera.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss att du behöver information i alternativt format.

Du kan också skicka e-post till webmaster@opera.se. Svarstiden är normalt 3 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss brister i tillgänglighet så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister eller lämna synpunkter här

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan. Kända tillgänglighetsbrister åtgärdas löpande.

Innehåll som inte är tillgängligt

Brister gällande texter, bilder, filmer och dokument

  • Det finns bilder som saknar alternativtext.
  • Det saknas textning på en del filmer.
  • Det saknas syntolkning på filmer.
  • Det finns dokument som inte kan läsas med hjälpmedel.

Delar med kodningsbrister som försvårar navigering med hjälpmedel

  • Det finns inmatningsfält där syftet med fältet inte är tydligt för hjälpmedel.
  • Navigering med tangentbordet är inte felfri när användaren vill hoppa förbi menyer
  • Vissa länkar är redundanta, dvs. de visas i flera navigationskomponenter på samma sida

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2024.

Hur vi testat webbplatsen

Löpande kontroller av tillgängligheten på opera.se görs med hjälp av konsulter, intern expertis och automatiska tester.

Webbplatsen publicerades den 23 januari 2021.
Senaste bedömningen gjordes den 13 november 2023. Läs rapporten här
Redogörelsen uppdaterades den 13 november 2023.