Gå till sidans huvudinnehåll

Vad är ombokningsskydd?

Med GöteborgsOperans ombokningsskydd har du möjlighet att fram t. o. m. dagen före föreställningen boka om din uthämtade biljett till en annan föreställning av samma uppsättning (i mån av plats). Eventuell prisskillnad betalas av kunden. Senast fyra veckor före föreställningsdag kan vi även köpa tillbaka din biljett.

Köp av ombokningsskydd sker i samband med biljettköp, antingen under köpprocessen här på opera.se eller i kontakt med biljettkassan. Här på opera.se kommer du under köpprocessen få frågan om du vill köpa till ombokningsskydd.

Observera att ombokningsskydd behöver köpas per biljett.

Pris: 35 kr/ biljett

Allmänna villkor

  • Till dagen före föreställningsdag tillåts ombokning till nytt speldatum av samma uppsättning i mån av plats. Vid ombokning måste biljetten vara GöteborgsOperan tillhanda senast dagen före ursprunglig föreställningsdag.
  • Ombokningsskydd ger rätt till återköp om biljetten är GöteborgsOperan tillhanda senast fyra veckor före föreställningsdag.
  • Vid skadehändelse fyra veckor till dagen före föreställningsdag kan biljett ersättas av presentkort i de fall gästen rimligen inte kan gå på föreställningen på grund av sjukdom, anhörigs dödsfall, stöld eller olycksfall. Skadehändelse måste styrkas av läkarintyg eller polisanmälan. När sjuk/skadeintyg krävs måste det vara GöteborgsOperan tillhanda senast en vecka efter anmälan.
  • Ombokningsskydd och biljett måste köpas vid samma tillfälle.
  • Kan endast användas en gång per köpt biljett till specifik föreställningsdag.
  • Avgiften för ombokningsskydd samt eventuella serviceavgifter återbetalas ej.
  • Ombokning och återköp av biljett hanteras endast av GöteborgsOperans biljettkassa på telefonnummer 031-13 13 00 eller e-post: biljetter@opera.se 

Ombokningsskydd för abonnenter

Ombokningsskydd ingår i alla abonnemang och innebär att du fram till dagen före föreställningen kan boka om dina biljetter till en annan föreställning av samma uppsättning (i mån av plats). Väljer du att ge bort biljetten till någon annan går det självklart också bra.

Läs mer om abonnemang