Gå till sidans huvudinnehåll

Berättelser om goda samarbeten

Swedbank är budbärare av vår barn- och ungdomsverksamhet. Som partner till GöteborgsOperans verksamhet för barn och unga bidrar Swedbank till att skapa en hållbar förändring för barn och unga och hjälper dem att hitta sin plats och sitt sammanhang i konsten och musiken.

Kultur och näringsliv

Tillsammans gör vi skillnad.

Swedbank vill ge unga en bra start i livet

Med ett sponsorskap på GöteborgsOperan följer guldkantade kundmöten och glittriga mingelmöjligheter. Men framförallt innebär sponsring att kunna göra konst och kultur tillgänglig för fler. Det menar Eva Essvik, chef för näringslivssamarbeten på GöteborgsOperan.

Med GöteborgsOperans foajé som mötesplats träffades Staffan Liewendahl och Bilal El-Gahriri från Swedbank, Susan Stieger Petrusson från Rädda barnen och Eva Essvik från GöteborgsOperan för ett samtal om vad sponsring av kultur kan innebära.

Läs hela artikeln här

Skapa

Avdelningen Skapa samlar vår verksamhet som rör barn och unga, familj, medskapande och deltagande. På Skapa arbetar vi med tillgänglighet på alla fronter; här utvecklar vi konsten och bereder plats åt röster som sällan hörs. Här arbetar vi också för att nå ut med vår verksamhet till de som inte tror att operahuset är något för dem.

Läs mer om Skapa här

Engagemang på djupet

Tack vare Swedbanks stöd kan vi skapa mer digitalt innehåll och på så sätt nå ut till fler unga människor med vår scenkonst, såväl i regionen som nationellt.

Tillsammans med Rädda barnen har vi tidigare träffat barn och ungdomar och låtit dem bekanta sig med vår verksamhet. Tack vare Swedbank kan vi också bjuda in dessa nyfikna unga att upptäcka scenkonst hos oss. I februari 2022 ser de dansföreställningen Here not here. Det är engagemang som känns på djupet.

Tack Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur

En generös donation från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur möjliggjorde musikalen Kärlek skonar ingen.

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur stiftades år 1996 och främjar forskning, humaniora och samtliga konst- och kulturarter. År 2021 var det 25 år sedan stiftelsen grundades i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Jubileet uppmärksammades på många sätt, bland annat genom donationen till Kärlek skonar ingen. Vi är djupt tacksamma över stiftelsens stöd.

Fler goda berättelser

När vi spelade Kristina från Duvemåla (2014) hjälpte SKF till med att skapa illusionen av ett böljande sädesfält. SKF stod för ställdonen som drog upp 5 000 strån, egentligen bambupinnar, ur en gummimatta på scengolvet.

Hållbar scenkonst – tack vare engagemang från näringsliv, organisationer och medarbetare

När vi satte upp Wagners drama Nibelungens ring (2018–2021) ville vi skapa scenkonst med miljövänligare lösningar och lära oss hur vi kunde göra hållbarhet till en aktiv del i konstnärliga val. Miljöarbetet engagerade flera yrkesgrupper i huset och många medarbetare arbetade hårt för att hitta nya material och arbetsmetoder. I arbetet kom vi i kontakt med organisationer och företag som generöst delade med sig av resurser, kunnande och engagemang.

Intresset för vårt hållbarhetsarbete är stort. Vi har redan delat med oss av vår kunskap lokalt, nationellt och internationellt, bland annat i nätverket Opera Europa och på EUNIC, en konferens som vänder sig till kulturinstitutioner i Europa. Fler studiebesök och förfrågningar väntar framöver.

Tack!

GöteborgsOperan vill tacka följande personer, organisationer och företag för att de så generöst har delat med sig av sina resurser, sitt kunnande och engagemang i miljöarbetet som rör hela uppsättningen av Nibelungens ring:

Edvard Hamilton - Biokol.se; Michelle Cleary på SLU Alnarp; Mateusz Liziniewicz på Skogforsk; Sebastian Thisted, Anders Riddeström och Thomas Lindström på Naturskyddsföreningen; Anders Breitholtz på Materialbiblioteket i Skövde; Naim Josefi; Rise; Jernkontoret; Svenskt stål; Swerera; Smart Textiles; Re:newcell; Elisabeth Palmers stiftelse; Södra Cell; VGR:s BioLyftet; Emmaus; Myrorna; Trampverkstan.