Gå till sidans huvudinnehåll

Miljöarbetet syns i stort som smått: från vilken typ av färg som används i dekorverkstaden till närvarostyrd belysning. Tillsammans letar vi ständigt efter nya områden där miljöarbetet kan bli ännu bättre.

Nibelungens ring

I samband med premiärerna av Wagners Nibelungens ring (2018-2021) belyste vi klimatfrågan i olika kampanjer. Till exempel samlade vi 1200 uttjänta mobiler som vi tog till återvinning. Vi startade också en klimatutmaning där de över 700 deltagarna i genomsnitt lovade att försöka minska sitt klimatavtryck med 29 procent. Sammanlagt lovade de att försöka rädda världen från 1229 ton utsläpp av koldioxidekvivalenter. Det motsvarar 650 000 mils körning i bensinbil.

Hållbar scenkonst – tack vare engagemang från näringsliv, organisationer och medarbetare

Med Nibelungens ring ville vi skapa scenkonst med miljövänligare lösningar och lära oss hur vi kunde göra hållbarhet till en aktiv del i konstnärliga val. Miljöarbetet engagerade flera yrkesgrupper i huset och många medarbetare arbetade hårt för att hitta nya material och arbetsmetoder. I arbetet kom vi i kontakt med organisationer och företag som generöst delade med sig av resurser, kunnande och engagemang.

Intresset för vårt hållbarhetsarbete är stort. Vi har redan delat med oss av vår kunskap lokalt, nationellt och internationellt, bland annat i nätverket Opera Europa och på EUNIC, en konferens som vänder sig till kulturinstitutioner i Europa. Fler studiebesök och förfrågningar väntar framöver.

Tack!

GöteborgsOperan vill tacka följande personer, organisationer och företag för att de så generöst har delat med sig av sina resurser, sitt kunnande och engagemang i miljöarbetet som rör hela uppsättningen av Nibelungens ring:

Edvard Hamilton - Biokol.se; Michelle Cleary på SLU Alnarp; Mateusz Liziniewicz på Skogforsk; Sebastian Thisted, Anders Riddeström och Thomas Lindström på Naturskyddsföreningen; Anders Breitholtz på Materialbiblioteket i Skövde; Naim Josefi; Rise; Jernkontoret; Svenskt stål; Swerera; Smart Textiles; Re:newcell; Elisabeth Palmers stiftelse; Södra Cell; VGR:s BioLyftet; Emmaus; Myrorna; Trampverkstan.

Bilder ur Nibelungens ring-projektet

Foto:  Tilo Stengel

Konstverksauktion i samband med musikalen Hair

När vi satte upp musikalen Hair (2016) skänkte vi konstverk till organisationer i Västra Götaland som arbetar för ökad integration och/eller verkar för att förbättra situationen för unga människor i utanförskap. Konstverken auktionerades ut av Göteborgs Auktionsverk och pengarna gick oavkortat till fem organisationer som valdes ut i en öppen utlysning.

Gouge målar tavlorna till musikalen Hair

Foton av Mats Bäcker

Nyfiken?

Vill du veta mer om vilka möjligheter som finns, kontakta oss gärna via länken nedanför.

Bli partner