Gå till sidans huvudinnehåll

Denna sida beskriver hur webbplatsen gofilm.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet “Innehåll som inte är tillgängligt” nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från gofilm.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss att du behöver information i alternativt format.

Du kan också skicka e-post till webmaster@opera.se. Svarstiden är normalt 3 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss brister i tillgänglighet så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister eller lämna synpunkter här

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan. Kända tillgänglighetsbrister åtgärdas löpande.

Innehåll som inte är tillgängligt

Brister gällande texter, bilder, filmer och dokument

  • Det finns bilder och diagram som saknar alternativtext.
  • Det saknas textning på en del filmer.
  • Det saknas syntolkning på filmer.

Delar med kodningsbrister som försvårar navigering med hjälpmedel

  • HTML-dokumentet saknar en titel
  • Det finns länkar som saknar titel, så länkens syfte inte är tydligt.

Hur vi testat webbplatsen

Löpande kontroller av tillgängligheten på gofilm.se görs med hjälp av konsulter, intern expertis och automatiska tester.

Webbplatsen publicerades 2016.
Senaste bedömningen gjordes den 7 februari 2023. Läs rapporten här
Redogörelsen uppdaterades den 7 februari 2023.