Gå till sidans huvudinnehåll

Cirkus Unik

2019–2021

I samband med dansdubbeln Beyond samarbetade GöteborgsOperan Skapa Dans med Cirkus Unik och deras Lilla kompani med barn i åldrarna 10 till 12 år. Cirkus Unik använder en tydlig metod för stärkande av självkänsla och integration i staden. Samarbetet, som innebar ömsesidigt utbyte och lärande mellan barn som tränar nycirkus och dansare i GöteborgsOperans Danskompani, dokumenterades på film. Nu planeras för ett fortsatt samarbete.

 

Donnergymnasiet

Våren 2021

GöteborgsOperans Ungdomskörer och Donnergymnasiets körer samarbetar inför en gemensam konsert och/eller workshop under Skapadagar med Fredagshäng.

 

Fokis: Folkbildning och kultur i samverkan

Löpande samarbete

Ett samarbete mellan folkhögskolor och kulturinstitutioner inom Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. I nätverket ingår flertalet folkhögskolor i Västra Götaland och de större konstnärliga institutionerna såsom GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Angereds Teater, Folkteatern, förvaltningen för kulturutveckling (f.d. Kultur i Väst), Röda Sten Konsthall, m. fl. Målet är dels att låta så många folkhögskoleelever som möjligt komma till GöteborgsOperan, dels att fördjupa samarbeten med extra intresserade skolor.

 

Göteborgs konserthus

Löpande samarbete

GöteborgsOperan samarbetar med Göteborgs konserthus/Göteborgs Symfoniker gällande planering av Relaxed performance, en konsertform särskilt anpassad för publik som av olika anledningar tycker att det är svårt att gå på en vanlig föreställning.

 

Kulturskolan

Löpande samarbete

Skapa samverkar med kulturskolan i Göteborg. Vi samarbetar också gärna med övriga kulturskolor i regionen. Hösten 2019 inleddes ett nära samarbete med dåvarande kulturskolan i Angered och deras scenkonstprojekt Ungdomsbiennalen, se närmare beskrivet nedan. Hösten 2020 utvidgades samarbetet till Hisingens kulturskola och deras Tvåornas kör. GöteborgsOperan planerar också att inleda ett samarbete mellan musikalelever och GöteborgsOperans Barn- och Ungdomskörer.

 

Nordiska nätverket Opera för barn och unga

Löpande samarbete

Nätverk för kontakt mellan operahus, konserthus och scenkonstorganisationer i hela Norden med syfte att utbyta erfarenheter och utveckla samarbeten.

 

Nätverket Universell scenkonst

Löpande samarbete

Nätverk inom Västra Götalandsregionen där GöteborgsOperans båda Skapa-avdelningar (Opera/drama resp. Dans) ingår. Nätverkets fokus är att lyfta kunskap och samarbeta kring hur vi skapar inkluderande scenkonst av, för och med alla, oavsett funktionsvariationer. I nätverket ingår GöteborgsOperan, Regionteater Väst, Big Wind, Spinn, Språng, Konstra, Move and mind och tillgänglighetskonsulent från förvaltningen för kulturutveckling (f.d. Kultur i Väst). Även Göteborgs Symfoniker och Kulturlabbet kommer att ingå. Den 10–12 februari 2021 2021 deltar nätverket i det digitala och rikstäckande konventet Folk och kultur. GöteborgsOperan står värd för seminariet ”Universell scenkonst – hur skapar vi kulturella mötesplatser där alla inte bara är välkomna utan också väntade”. Du kan ta del av seminariet och övrigt innehåll på Folk och kulturs hemsida.

 

Rädda Barnen

Löpande samarbete

GöteborgsOperan arbetar ständigt med att bredda och fördjupa uppdraget som kulturutövare i regionen. Vi är ett operahus för alla. Men det finns grupper som sällan eller aldrig får möjlighet att ta del av vad vi gör. Samarbetet med Rädda Barnen innebär att fler människor får tillgång till kultur och möjlighet att vara delaktiga och påverka vår verksamhet. I Barnkonventionen, som numera är svensk lag, står det att alla barn har rätt till kultur. GöteborgsOperan och verksamheten Skapa kan bidra till att erbjuda scenkonst till de grupper som Rädda Barnen redan når, och när fler röster får höras skapas ännu bättre scenkonst. Rädda Barnen-samarbetet är därför en viktig pusselbit i Skapas stora nätverk.


I den nyskrivna barnoperan Sandvargen, baserad på de populära barnböckerna, kommer en referensgrupp bestående av unga föräldrar med barn i förskoleåldern att delta i form av referensgrupp. Detta är bara ett av många samarbeten mellan Rädda barnen och GöteborgsOperan i arbetet med att fler ska ha möjlighet att påverka kulturen.

 

Scenkonstkollektivet Bataljonen

2020–2022

Samarbetet mellan Scenkonstkollektivet Bataljonen och GöteborgsOperan Skapa inleddes med en turboshow under Skapadagar våren 2020 och kommer att fortsätta under Skapadagar 2022. Genom samarbetet bjuds människor med olika erfarenheter in för att skapa tillsammans på GöteborgsOperan. Bataljonen arbetar med utgångspunkten att alla kan skapa scenkonst och vill visa på alternativa arbetsmetoder, diskutera kvalitetsbegreppet samt utforska och utveckla konsten.

 

Ungdomsbiennalen

Löpande samarbete

Långsiktigt samarbete med Göteborgs Kulturskola, med start i dåvarande kulturskolan i Angered, där elever och personal från GöteborgsOperan möts i konstnärliga projekt. Tidigare möten har bland annat resulterat i en föreställning på GöteborgsOperan (2019) och våren 2021 blir resultatet en film. Ungdomarna får besöka operahuset och Skapa åker till ungdomarna där de är. Även GöteborgsOperans Ungdomskörer är en del i samarbetet.

 

Vokalensemblen Arctic Light i Piteå

2019–2022

Flerårigt samarbete mellan GöteborgsOperans Ungdomskör och kören Arctic Light i Norrbotten.

Syftet är att utforska och utveckla körsången samt mötas genom den, skapa nya verk, utbyta kunskap med andra sångare på hög nivå samt visa på möjligt samarbete trots stora avstånd. Gemensamma föreställningar är planerade i Piteå och på GöteborgsOperan Stora scenen våren 2022.