Gå till sidans huvudinnehåll

GöteborgsOperan Skapas repertoar rymmer delaktighet, konstnärlig utveckling och upplevelser för alla. Allt vi gör handlar om att ger fler människor möjlighet att delta i det vi gör, och upptäcka scenkonsten.

Kort beskrivet är Skapa en ofta tröskelslipande verksamhet så att husets innehåll kommer ut och så att människor som tidigare inte trott att operahuset är för dem kan hitta hit. Här arbetar vi med tillgänglighet på alla fronter, och Skapa finns för att utveckla konsten i både gamla och nya berättelser och för att bereda plats åt röster som sällan hörs. I Skapas verksamhet ryms fyra körer, varav en riktar sig till vuxna som vill sjunga och arbeta sceniskt tillsammans på många olika språk och en mängd olika livserfarenheter.

Folk och kultur

Den 10–12 februari 2021 deltar nätverket Universell scenkonst i det digitala och rikstäckande konventet Folk och kultur. GöteborgsOperan står värd för seminariet ”Universell scenkonst – hur skapar vi kulturella mötesplatser där alla inte bara är välkomna utan också väntade”. Du kan ta del av seminariet nedan.

Läs mer på folkochkultur.se

Universell scenkonst

Hur skapar vi kulturella mötesplatser där alla inte bara är välkomna utan också väntade?