Gå till sidans huvudinnehåll

GöteborgsOperan Skapas repertoar rymmer delaktighet, konstnärlig utveckling och upplevelser för alla. Allt vi gör handlar om att ger fler människor möjlighet att delta i det vi gör, och upptäcka scenkonsten.

Kort beskrivet är Skapa en ofta tröskelslipande verksamhet så att husets innehåll kommer ut och så att människor som tidigare inte trott att operahuset är för dem kan hitta hit. Här arbetar vi med tillgänglighet på alla fronter, och Skapa finns för att utveckla konsten i både gamla och nya berättelser och för att bereda plats åt röster som sällan hörs. I Skapas verksamhet ryms fyra körer, varav en riktar sig till vuxna som vill sjunga och arbeta sceniskt tillsammans på många olika språk och en mängd olika livserfarenheter.

Universell scenkonst

Hur skapar vi kulturella mötesplatser där alla inte bara är välkomna utan också väntade?

Nätverket Universell Scenkonst är ett VGR-baserat nätverk där GöteborgsOperans båda Skapa-avdelningar (Skapa opera/drama och Skapa dans) ingår. Nätverkets fokus är att lyfta frågor kring inkluderande/universell scenkonst och barn & unga med funktionsvariationer. Nätverket vill skapa fler scenkonstupplevelser för och med målgruppen, hålla workshops och utbildningar för artister och pedagoger och stötta varandra i att fortsätta utveckla konst för och med alla. I nätverket ingår fn GöteborgsOperan, Regionteater Väst, Big Wind, Spinn, Språng, Konstra, Move and mind, Kulturskolan Göteborg, Dansakademin och tillgänglighetskonsulent från Förvaltningen för Kulturutveckling. Nedan ser du seminariet om Universell scenkonst som sändes under den nationella konferensen Folk och kultur i februari 2021, inspelat på operan.

Seminariet lyfter goda exempel på vad en kan göra både på kort och lång sikt för att skapa förutsättningar för att personer med och utan funktionsvariationer ska kunna delta och bidra jämlikt i scenkonsten. Samtalet fokuserar på samverkan, nätverk och kunskapsdelning, praktiska tips för dig som vill jobba med universell scenkonst samt inspiration genom filmade inslag.

För mer information kontakta Anna Karlander.

Vad är en relaxed performance?

Spelades in januari 2020.