Gå till sidans huvudinnehåll

Vårt arbete med miljö och mänskliga rättigheter

”GöteborgsOperan är en samhällsaktör som med kreativitet, ett modernt synsätt, nyfikenhet och öppenhet ska ge alla invånare i Västra Götalandsregionen tillgång till opera, dans, musikal och konserter. I det uppdraget och inom hela verksamheten strävar GöteborgsOperan efter hållbarhet ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Arbetssätten bygger på att alla resurser används klokt och ansvarsfullt.”
Utdrag ur GöteborgsOperans hållbarhetsrapport

Vårt miljöarbete

GöteborgsOperan har alltid arbetat helhjärtat med miljöfrågor och anses vara en föregångare i branschen. Många av förändringarna har börjat som initiativ och idéer hos operahusets medarbetare. Tillsammans letar vi ständigt efter nya områden där miljöarbetet kan bli ännu bättre, och tack vare alla förbättringar minskar vårt energibehov stadigt varje år. Miljöarbetet genomsyrar hela organisationen och syns i stort som smått: från vilken typ av färg som används i dekorverkstaden till närvarostyrd belysning.

År 2018–2021 satte vi upp Wagners Nibelungens ring i en uppsättning som tog vårt miljöarbete ytterligare steg framåt. De fyra operorna som ingår i ”Ringen” berör en brännande aktuell fråga: människans exploatering av naturens resurser och de ödesdigra konsekvenser som detta får. Därför passade det extra bra att presentera det episka dramat i en uppsättning med så liten miljöpåverkan som möjligt. Den fyraåriga uppsättningen, där hela huset uppmuntrades att hitta nya lösningar för miljömässigt mer hållbar scenkonst, väckte stor entusiasm inte minst internationellt, och medarbetare på GöteborgsOperan har sedan dess bjudits in att tala på olika europeiska branschkonferenser. 

Genom de fyra operorna spelar askträdet Yggdrasil en viktig roll som symbol för både förödelse och spirande hopp. Verklighetens askar är hotade – men tack vare forskningsprojektet Rädda asken, ett samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp och Skogfors, finns det i dag förädlade, mer motståndskraftiga askträd. Hösten 2023 slöts Ringen formellt på GöteborgsOperan, då SLU överlämnade dessa askplantor till Naturskyddsföreningen i Vara och Göteborgs Stad.

GöteborgsOperan har arbetat i enlighet med miljöledningssystemet ISO 14001 sedan 2004 (Till certifikatet) och GöteborgsOperans Restaurang är Svanenmärkt sedan 2011. År 2012 tog GöteborgsOperan – som första opera-/teaterhus i Norden och det andra i Europa – steget vidare till EMAS-registrering och samtidigt certifiering enligt ISO 14001. Därmed blev vårt operahus unikt med både den internationella och den europeiska kvalitetsgranskningen av vårt miljöarbete. (Sedan 2016 har GöteborgsOperan beslutat att släppa EMAS-registreringen eftersom en uppdatering av ISO 14001 täcker in alla önskade delar i vårt miljöarbete.)

Biodling

I flera år har operahusets tak varit boplats för 50 000 medarbetare. Ett logiskt inslag i repertoaren eftersom honung gör gott för slitna sångarhalsar. Bin kommunicerar dessutom genom dans, precis som GöteborgsOperans Danskompani. Varje år slungas honungen i Operans restaurangkök, för att sedan säljas i Operashopen.

Sommaren 2020 fick bina flytta hit till Trädgårdsföreningen. Här fortsätter de sitt arbete med honungstillverkning och pollinering för en biologisk mångfald och hållbar värld.

Återbruk i Operashopen

En väska från Madame Butterfly, en kudde från Cabaret, en duk från Carmen. Varje uppsättning på GöteborgsOperan har en egen föreställningsbild i tyg på utsidan av huset. 110 kvadratmeter scenkonst som återanvänds och i vår kostymateljé blir till unika, eftertraktade designobjekt.

Sopsortering och återvinning

Vi lär oss hela tiden genom kontinuerliga miljöutbildningar. Vi sorterar allt från kontorspapper, wellpapp, glas, hård- och mjukplast till olika metaller. Vi ställer också krav på våra leverantörer, som exempelvis att de ska leverera i returbackar, returglas och returemballage. Dekoren återanvänds så långt det går och vi har modulsystem där allt går att riva och bygga upp igen. Det finns också stommar till dekoren som väggar, vagnar, trappor och strukturer som kan användas flera gånger.

Ständigt på jakt efter alternativ

Finns det alternativa material till det vi använder? Där det går använder vi remmar istället för tejp och skruv istället för lim. Vi använder äkta hår till perukerna istället för syntetiskt. När det gäller energiåtgång kräver scenen mycket ljus, men i övrigt använder vi lågenergilampor. Närvarostyrd belysning finns i alla stora lokaler och i omklädningsrum. Huset har förutom fjärrvärme numera också fjärrkyla.

Tips och idéer

Har du tips och idéer på hur GöteborgsOperans miljöarbete kan förbättras, kontakta oss gärna på info@opera.se.

Vårt arbete med mänskliga rättigheter

GöteborgsOperan respekterar och stödjer mänskliga rättigheter.

Grundtanken är att människan föds fri och att alla människor är lika värda, vilket bland annat omfattar barns och kvinnors rättigheter, rätten till hälsa och utbildning samt rätten till att inte bli diskriminerad. Insikten om människors lika värde och rättigheter samt respekten för varje individ är en förutsättning för en framgångsrik verksamhet och en bra arbetsmiljö. Respekt för individen och alla människors lika värde är grundläggande i alla GöteborgsOperans relationer, både interna och externa. Ingen medarbetare eller besökare ska diskrimineras eller trakasseras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Alla ska, om kompetensen är likvärdig, ha samma möjlighet till anställning vid GöteborgsOperan samt rätt till hälsa, säkerhet, utveckling och inflytande i arbetet. GöteborgsOperan arbetar aktivt med att identifiera, förebygga och åtgärda risker, oönskade effekter och beteenden kopplade till respekten för mänskliga rättigheter i alla led.

GöteborgsOperan följer Västra Götalandsregionens riktlinjer i sina upphandlingar. Kontraktsvillkoren omfattar bland annat FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention.

Läs vår senaste Hållbarhetsrapport

Likabehandlingsplan

GöteborgsOperans likabehandlingsplan (2021) innefattar jämställdhetsplan, mångfaldsplan, diskrimineringslagen i korthet, barnkonventionen i korthet samt riktlinjer från GöteborgsOperans Råd för barn och unga (GOBU). Likabehandlingsplanen är framtagen av GöteborgsOperans jämställdhets- och mångfaldsgrupp (JäMå) som arbetar på uppdrag direkt från ledningsgruppen. Ordförandeskapet innehas i nuläget av VD Christina Björklund.

GöteborgsOperans Råd för Barn och Unga (GOBU)

Råden arbetar för att säkerställa att alla de barn som årligen medverkar i projekt, körer och uppsättningar på GöteborgsOperan ska bli behandlade lika oberoende av vilken verksamhet de är med i.

Tillgänglighet på alla fronter

Skapa har visionen att skapa delaktighet, konstnärlig utveckling och upplevelser för alla.

All Skapas verksamhet innehåller moment som delaktighet, breddning av målgrupper, ökat deltagande, uppsökande verksamhet med mera. Kort beskrivet är Skapa en ofta tröskelslipande verksamhet så att husets innehåll kommer ut och så att människor som tidigare inte trott att operahuset är för dem kan hitta hit. Här arbetar vi med tillgänglighet på alla fronter, och Skapa finns för att utveckla konsten i både gamla och nya berättelser och för att bereda plats åt röster som sällan hörs.

I Skapas verksamhet ryms fyra körer, varav en riktar sig till vuxna som vill sjunga och arbeta sceniskt tillsammans på många olika språk och en mängd olika livserfarenheter.

Här kan du äta med gott samvete

GöteborgsOperans Restaurang bär Nordens främsta miljömärkning, Svanen. Svanenmärkningen gäller hela GöteborgsOperans Restaurang, som förutom lunch- och à la carte-servering även innefattar caféer, barer, personalmatsal och kök.

Läs mer på svanen.se

Hela verksamhetens livscykel, från inköp av råvaror till avfallssortering, kontrolleras. Det innebär bland annat att vi har över femtio procent ekologiska råvaror, att merparten av fisk och skaldjur som köps in är hållbarhetsmärkt och att vi har Fair Trade-märkta produkter. Genmodifierade råvaror är förbjudna och nästan alla produkter innehållande palmolja har fasats ut. Vi arbetar kontinuerligt med att minska menyernas klimatpåverkan och matsvinnet från våra serveringar.

Alla våra dagliga rengöringsmedel är miljömärkta, matavfallet blir biogas och merparten av övrigt avfall - som glas, plast, metall, kartong, papper och matfett - sorteras till återvinning. Elförbrukningen består till hundra procent av grön el. Vi är restriktiva med engångsartiklar; de få som används är miljömärkta eller av förnybar råvara. Vi anlitar såväl Svanenmärkt tvätteri som tryckeri. Vi arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringar som exempelvis belysning, ventilationsstyrning och användande av köksmaskiner. Vi strävar hela tiden efter att utvecklas och göra miljöförbättrande åtgärder.