Gå till sidans huvudinnehåll

”GöteborgsOperan är en fantastisk verksamhet som väcker tankar, känslor och gör skillnad – för samhället, besökarna och de anställda,” säger Christina Björklund, vd.

Konstnärlig ledning

Henning Ruhe

Konstnärlig chef, Opera/drama

Katrín Hall

Konstnärlig chef, GöteborgsOperans Danskompani

Ledningsgruppen

Lena Ahl

CFO/ Vice VD

Liselott Berg

Administrativ chef, dans

Jessica Fjelkegård

Chef projekt och planering

Håkan Jönsson

Chef Facility Management

Ing-Marie Persmo

Marknadschef

Lena Vedin Almung

Administrativ chef, opera/drama

VD-assistent

Maria Knall

VD-assistent

Kontrakt

Per Herrey

Bolagsjurist

Jan Bratt

Förhandlingschef

GO Digital Framtid

Åsa Jansson

Projektledare GO Digital Framtid

Strategisk ledningsgrupp

GöteborgsOperans strategisk ledningsgrupp arbetar med långsiktiga strategier och långsiktiga mål utifrån ägarnas uppdrag, och består av följande personer:

 • Christina Björklund, VD
 • Henning Ruhe, Konstnärlig chef Opera/Drama
 • Katrín Hall, Konstnärlig chef Dans
 • Lena Ahl, Vice VD/CFO
 • Mats Andersson, Programchef
 • Liselott Berg, Administrativ chef Dans
 • Mette Berntzen, Orkesterchef
 • Jessica Fjelkegård, Projekt- och planeringschef
 • Viveka Fonsmark, HR chef
 • Elinor Gerle, Körchef
 • Per Herrey, Bolagsjurist
 • Håkan Jönsson, Chef Facility Management
 • Maria Knall, VD Assistent
 • Anders Ottosson, Bitr. Chef Opera/Drama
 • Ing-Marie Persmo, Marknadschef
 • Lena Vedin Almung, Administrativ chef Opera/Drama

Styrelse

Ordförande

Arne Lernhag (M)

Vice ordförande

Maria Brauer (S)

Ordinarie ledamöter

 • Ann Catrine Fogelgren (L)
 • Anita Forsberg (V)
 • Monica Green (S)
 • Valéria Kant (KD)
 • Anna Sara Perslow (C)
 • Björn Tidland (SD)
 • Maria Andersson Willner (S)