Gå till sidans huvudinnehåll

”GöteborgsOperan är en fantastisk verksamhet som väcker tankar, känslor och gör skillnad – för samhället, besökarna och de anställda,” säger Christina Björklund, vd.

Konstnärlig ledning

Henning Ruhe

Konstnärlig chef, Opera/drama

Katrín Hall

Konstnärlig chef, GöteborgsOperans Danskompani

Ledningsgruppen

Lena Ahl

CFO/ Vice VD

Liselott Berg

Administrativ chef, dans

liselott.berg@opera.se

Jessica Fjelkegård

Chef projekt och planering

Håkan Jönsson

Chef Facility Management

Ing-Marie Persmo

Marknadschef

Lena Vedin Almung

Administrativ chef, opera/drama

Mats Andersson

Programchef

Jan Bratt

Förhandlingschef

Per Herrey

Bolagsjurist

Maria Knall

VD-assistent

GO Digital Framtid

Åsa Jansson

Projektledare GO Digital Framtid

Strategisk ledningsgrupp

GöteborgsOperans strategisk ledningsgrupp arbetar med långsiktiga strategier och långsiktiga mål utifrån ägarnas uppdrag, och består av följande personer:

 • Christina Björklund, VD
 • Henning Ruhe, Konstnärlig chef Opera/Drama
 • Katrín Hall, Konstnärlig chef Dans
 • Lena Ahl, Vice VD/CFO
 • Mats Andersson, Programchef
 • Liselott Berg, Administrativ chef Dans
 • Mette Berntzen, Orkesterchef
 • Jessica Fjelkegård, Projekt- och planeringschef
 • Viveka Fonsmark, HR chef
 • Elinor Gerle, Körchef
 • Per Herrey, Bolagsjurist
 • Håkan Jönsson, Chef Facility Management
 • Maria Knall, VD Assistent
 • Anders Ottosson, Bitr. Chef Opera/Drama
 • Ing-Marie Persmo, Marknadschef
 • Lena Vedin Almung, Administrativ chef Opera/Drama

Styrelse

Ordförande

Arne Lernhag (M)

Vice ordförande

Maria Brauer (S)

Ordinarie ledamöter

 • Ann Catrine Fogelgren (L)
 • Anita Forsberg (V)
 • Monica Green (S)
 • Valéria Kant (KD)
 • Anna Sara Perslow (C)
 • Björn Tidland (SD)
 • Maria Andersson Willner (S)