Gå till sidans huvudinnehåll

GöteborgsOperans Restaurang bär Nordens främsta miljömärkning, Svanen. Svanenmärkningen gäller hela GöteborgsOperans Restaurang, som förutom lunch- och à la carte-servering även innefattar caféer, barer, personalmatsal och kök. Läs mer på svanen.se

Hela verksamhetens livscykel, från inköp av råvaror till avfallssortering, kontrolleras. Det innebär bland annat att vi har över femtio procent ekologiska råvaror, att merparten av fisk och skaldjur som köps in är hållbarhetsmärkt och att vi har Fair Trade-märkta produkter. Genmodifierade råvaror är förbjudna och nästan alla produkter innehållande palmolja har fasats ut. Vi arbetar kontinuerligt med att minska menyernas klimatpåverkan och matsvinnet från våra serveringar.

Alla våra dagliga rengöringsmedel är miljömärkta, matavfallet blir biogas och merparten av övrigt avfall – som glas, plast, metall, kartong, papper och matfett – sorteras till återvinning. Elförbrukningen består till hundra procent av grön el. Vi är restriktiva med engångsartiklar; de få som används är miljömärkta eller av förnybar råvara. Vi anlitar såväl Svanenmärkt tvätteri som tryckeri. Vi arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringar som exempelvis belysning, ventilationsstyrning och användande av köksmaskiner. Vi strävar hela tiden efter att utvecklas och göra miljöförbättrande åtgärder.