Gå till sidans huvudinnehåll

År 2018–2021 satte vi upp Wagners Nibelungens ring i en uppsättning som tog vårt miljöarbete ytterligare steg framåt. De fyra operorna som ingår i ”Ringen” (Rhenguldet, Valkyrian, Siegfried och Ragnarök) berör en aktuell fråga: människans exploatering av naturens resurser och de ödesdigra konsekvenser som detta får. Därför passade det extra bra att presentera det episka dramat i en uppsättning med så liten miljöpåverkan som möjligt. Den fyraåriga uppsättningen, där hela huset uppmuntrades att hitta nya lösningar för miljömässigt mer hållbar scenkonst, väckte stor entusiasm inte minst internationellt, och medarbetare på GöteborgsOperan har sedan dess bjudits in att tala på olika europeiska branschkonferenser.

 I samband med premiärerna belyste vi klimatfrågan i olika kampanjer. Till exempel samlade vi in 1 200 uttjänta mobiler till återvinning och startade en klimatutmaning där de över 700 deltagarna i genomsnitt lovade att försöka minska sitt klimatavtryck med 29 procent. Sammanlagt lovade de att försöka rädda världen från 1 229 ton utsläpp av koldioxidekvivalenter. Det motsvarar 650 000 mils körning i bensinbil.

Genom de fyra operorna spelar askträdet Yggdrasil en viktig roll som symbol för både förödelse och spirande hopp. Verklighetens askar är hotade – men tack vare forskningsprojektet ”Rädda asken”, ett samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp och Skogfors, finns det i dag förädlade, mer motståndskraftiga askträd. Hösten 2023 slöts ”Ringen” formellt på GöteborgsOperan, då SLU överlämnade dessa askplantor till Naturskyddsföreningen i Vara och Göteborgs Stad.

Tack!

GöteborgsOperan vill tacka följande personer, organisationer och företag för att de så generöst har delat med sig av sina resurser, sitt kunnande och engagemang i miljöarbetet som rör hela uppsättningen av Nibelungens ring:

Edvard Hamilton - Biokol.se; Michelle Cleary på SLU Alnarp; Mateusz Liziniewicz på Skogforsk; Sebastian Thisted, Anders Riddeström och Thomas Lindström på Naturskyddsföreningen; Anders Breitholtz på Materialbiblioteket i Skövde; Naim Josefi; Rise; Jernkontoret; Svenskt stål; Swerera; Smart Textiles; Re:newcell; Elisabeth Palmers stiftelse; Södra Cell; VGR:s BioLyftet; Emmaus; Myrorna; Trampverkstan.