Gå till sidans huvudinnehåll

Likabehandlingsplan

GöteborgsOperans likabehandlingsplan (2022–2027) utgår från diskrimineringslagen. Lagens ändamål är att motverka diskriminering och på alla sätt främja lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Utöver diskrimineringslagen tillkommer underlag från Västra Götalandsregionens medarbetarpolicy och rutiner för likabehandling, samt GöteborgsOperans budget- och verksamhetsplan. Likabehandlingsplanen är framtagen av GöteborgsOperans jämställdhets- och mångfaldsgrupp (JäMå) som arbetar på uppdrag direkt från ledningsgruppen. Ordförandeskapet delas mellan vd och HR-chef.

Den hållbara dansaren

GöteborgsOperans Danskompani är ett av världens främst inom samtida dans. I vårt friskvårdsprogram för dansare, ”Den hållbara dansaren”, flyttas fokus från rehab till prehab (förebyggande träning), för att förebygga skador, ge stöd och ett långsiktigt bra liv även efter avslutad dansarkarriär. Programmet har ett helhetsperspektiv med lika stort fokus på mental som fysisk hälsa. Det består av fyra delar: fysik, tänkesätt, kost och återhämtning, som anpassas efter varje dansare, gruppen och den aktuella uppsättningen.

Råd för barn och unga

Rådet arbetar för att säkerställa att alla de barn som årligen medverkar i projekt, körer och uppsättningar på GöteborgsOperan ska bli behandlade lika oberoende av vilken verksamhet de är med i. Läs mer här

Visselblåsartjänst

Visselblåsartjänsten fyller en viktig funktion för Västra Götalandsregionen och GöteborgsOperan. Här kan medarbetare på ett enkelt sätt rapportera misstankar om missförhållanden och oegentligheter i arbetsrelaterade sammanhang.

Till visselblåsartjänsten