Gå till sidans huvudinnehåll

GöteborgsOperan respekterar och stödjer mänskliga rättigheter. Insikten om människors lika värde och rättigheter samt respekten för varje individ är en förutsättning för en framgångsrik verksamhet och en bra arbetsmiljö. Alla ska, om kompetensen är likvärdig, ha samma möjligheter till anställning och till inflytande i arbetet. Vi arbetar aktivt med att identifiera, förebygga och åtgärda risker, oönskade effekter och beteenden kopplade till respekten för mänskliga rättigheter i alla led. Vi följer Västra Götalandsregionens riktlinjer i upphandlingar. Kontraktsvillkoren omfattar bland annat FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention.

Läs vår senaste hållbarhetsrapport

Tillgänglighet på alla fronter

Inom Skapa samlas mycket av GöteborgsOperans verksamhet som rör barn och unga, familj, medskapande och deltagande. Skapa rymmer tillgänglighet på alla fronter; här utvecklar vi konsten och bereder plats åt röster som sällan hörs. Här arbetar vi också för att nå ut med vår verksamhet till de som inte tror att operahuset är något för dem.

För företag: Detta kan vi göra tillsammans

Kultur har alltid spelat en stor roll i människors liv. Vårt uppdrag är att göra den tillgänglig för alla invånare i Västra Götaland. Tillsammans med näringslivet kan vi nå ännu längre. Tillsammans är vi starkare och kan göra skillnad. Här kan du läsa om partnerskap och om hur du blir kulturhjälte.

GöteborgsOperans engagemangspartner inom social hållbarhet:

Samarbete med Rädda Barnen

GöteborgsOperans samarbete med Rädda Barnen innebär att fler människor får tillgång till kultur och möjlighet att vara delaktiga i och påverka vår verksamhet. I Barnkonventionen, som numera är svensk lag, står det att alla barn har rätt till kultur. Vi kan bidra till att erbjuda scenkonst till de grupper som Rädda Barnen redan når, och när fler röster får höras skapas ännu bättre scenkonst. Rädda Barnen-samarbetet är därför en viktig pusselbit i vårt stora nätverk.

I barnoperan Sandvargen, baserad Åsa Linds populära barnböcker, deltog en referensgrupp med unga föräldrar med barn i förskoleåldern. Det är bara ett av många samarbeten mellan Rädda Barnen och GöteborgsOperan i arbetet med att fler ska ha möjlighet att påverka kulturen.

Skarpt läge

Tillsammans med vår huvudsponsor Göteborgs Hamn har vi öppnat dörrarna för Skarpt Läge, en jobbmässa för unga mellan 16 och 30 år. Göteborgs Hamn är partner till Skarpt Läge och som en del i partnerskapet mellan oss och Göteborgs Hamn kan vi tillhandahålla en bra lokal för viktiga möten. Ett win win win-samarbete.

Folkbildning och kultur i samverkan

Vi har ett långsiktigt mentorskap för masterstudenterna vid Högskolan för scen och musik (HSM) under deras 2-åriga utbildning. Syftet är att ge studenterna inblick i operans verksamhet och solisternas arbete samt få annan relevant kunskap i relation till sin utbildning.

Vi samarbetar med samtliga tre musikalutbildningar i Göteborg: HSM, Balettakademien och Performing Arts School. Vi följer studenterna under utbildningen och diskuterar utbildningens innehåll samt resultat. För produktioner på musikalscenen har GöteborgsOperan ett kontinuerligt nätverkande med övriga producenter i Sverige, såväl privata som institutioner.

Just nu arbetar vi med

Vi vet att vi vill bredda vår publik. Vill du hjälpa oss med det? Tipsa gärna om Kulturhjältebiljetter och Operan i skolan, eller bjud med någon som aldrig varit här tidigare.

Är ni ett företag som vet en lösning? Kontakta Eva Essvik, chef näringslivssamarbeten, partnerskap och digital innovation, på eva.essvik@opera.se