Gå till sidans huvudinnehåll

Att samtida dans och samtida cirkus har mycket gemensamt är tydligt i Beyond, ett dansprogram som innehöll två dansverk: Hurricane och Au revoir, och som hade världspremiär med GöteborgsOperans Danskompani i mars 2020.

Skapa dans knyter an till beröringspunkterna genom ett samarbete med cirkusskolan Cirkus Uniks “Lilla kompani”, för barn i åldrarna 10–12 år. I gemensamma träningar och besök på GöteborgsOperan och hos Cirkus Unik möts vi för utbyte och lärande mellan barn som tränar cirkus och dansare i GöteborgsOperans Danskompani.

GöteborgsOperans Danskompani samarbetar med Cirkus Uniks fördjupningsgrupp sedan hösten 2019. Under 2020 fungerade danskompaniets dansare Duncan C Schultz och Christoph von Riedemann som rörelsecoacher till Cirkus Uniks fördjupningsgrupp.

Så här säger Cirkus Unik själva om sin verksamhet: "Cirkus Unik vill göra världen lite bättre med hjälp av nycirkus. Med cirkus vill vi skapa förändring på individuell, grupp-och samhällsnivå. Cirkus är ett verktyg som ökar barnens självkänsla, samarbetsförmåga och ger dem möjlighet att tro på sina drömmar."

Ett film om samarbetet med Cirkus Unik