Gå till sidans huvudinnehåll

IS/ IT inom GöteborgsOperan ska utveckla miljön avseende utbildning, produktion, administration samt erfarenhetsnyttjande och möjliggöra en flexiblare miljö som underlättar interaktivt utbyte mellan all personal. IS / IT inom GöteborgsOperan ska ge förutsättningar att sammanlänka GöteborgsOperan med nödvändiga externa miljöer (publik, kunder, samarbetsorganisationer, internationella team m.fl.) genom att bygga på etablerade standarder och produkter för informationsutbyte, samt säkerställa elektroniskt utbyte av information med bibehållen hög informationssäkerhet. 

Avdelningen säkerställer:

  • Server- och systemmiljö
  • Infrastruktur
  • Klient- och användarmiljö
  • System- och informationshantering
  • Support 

IS/IT

Davor Puksec

Chef IS/IT

Gregory D’Aguiar

IT support

Eric Gränsmark

IT support

Teddy Wong

IT Nätverkstekniker