Gå till sidans huvudinnehåll

Berättelser om goda samarbeten

Swedbank är budbärare av vår barn- och ungdomsverksamhet. Som partner till GöteborgsOperans verksamhet för barn och unga bidrar Swedbank till att skapa en hållbar förändring för barn och unga och hjälper dem att hitta sin plats och sitt sammanhang i konsten och musiken.

Kultur och näringsliv

Tillsammans gör vi skillnad.

Swedbank vill ge unga en bra start i livet

Med ett sponsorskap på GöteborgsOperan följer guldkantade kundmöten och glittriga mingelmöjligheter. Men framförallt innebär sponsring att kunna göra konst och kultur tillgänglig för fler. Det menar Eva Essvik, chef för näringslivssamarbeten på GöteborgsOperan.

Med GöteborgsOperans foajé som mötesplats träffades Staffan Liewendahl och Bilal El-Gahriri från Swedbank, Susan Stieger Petrusson från Rädda barnen och Eva Essvik från GöteborgsOperan för ett samtal om vad sponsring av kultur kan innebära.

Läs hela artikeln här

Skapa

Avdelningen Skapa samlar vår verksamhet som rör barn och unga, familj, medskapande och deltagande. På Skapa arbetar vi med tillgänglighet på alla fronter; här utvecklar vi konsten och bereder plats åt röster som sällan hörs. Här arbetar vi också för att nå ut med vår verksamhet till de som inte tror att operahuset är något för dem.

Läs mer om Skapa här


Foto: Harald Nilsson

Engagemang på djupet

Tack vare Swedbanks stöd kan vi skapa mer digitalt innehåll och på så sätt nå ut till fler unga människor med vår scenkonst, såväl i regionen som nationellt.

Tillsammans med Rädda barnen har vi tidigare träffat barn och ungdomar och låtit dem bekanta sig med vår verksamhet. Tack vare Swedbank kan vi också bjuda in dessa nyfikna unga att upptäcka scenkonst hos oss. I februari 2022 ser de dansföreställningen Here not here. Det är engagemang som känns på djupet.

Inom ramen för Skapa samarbetar GöteborgsOperan med en mängd verksamheter: institutioner, föreningar, skolor och civilsamhället. Nedan följer exempel på några av våra samarbeten.

Nätverket Universell scenkonst
Löpande samarbete

Nätverk inom Västra Götalandsregionen där GöteborgsOperans båda Skapa-avdelningar (Opera/drama resp. Dans) ingår. Nätverkets fokus är att lyfta kunskap och samarbeta kring hur vi skapar inkluderande scenkonst av, för och med alla, oavsett funktionsvariationer. I nätverket ingår GöteborgsOperan, Regionteater Väst, Big Wind, Spinn, Språng, Konstra, Move and mind och tillgänglighetskonsulent från förvaltningen för kulturutveckling (f.d. Kultur i Väst). Även Göteborgs Symfoniker och Kulturlabbet kommer att ingå. Den 10–12 februari 2021 2021 deltar nätverket i det digitala och rikstäckande konventet Folk och kultur.

GöteborgsOperan står värd för seminariet ”Universell scenkonst – hur skapar vi kulturella mötesplatser där alla inte bara är välkomna utan också väntade”. Du kan ta del av seminariet och övrigt innehåll på Folk och kulturs hemsida.

Rädda Barnen
Löpande samarbete

GöteborgsOperan arbetar ständigt med att bredda och fördjupa uppdraget som kulturutövare i regionen. Vi är ett operahus för alla. Men det finns grupper som sällan eller aldrig får möjlighet att ta del av vad vi gör. Samarbetet med Rädda Barnen innebär att fler människor får tillgång till kultur och möjlighet att vara delaktiga och påverka vår verksamhet. I Barnkonventionen, som numera är svensk lag, står det att alla barn har rätt till kultur. GöteborgsOperan och verksamheten Skapa kan bidra till att erbjuda scenkonst till de grupper som Rädda Barnen redan når, och när fler röster får höras skapas ännu bättre scenkonst. Rädda Barnen-samarbetet är därför en viktig pusselbit i Skapas stora nätverk.

I den nyskrivna barnoperan Sandvargen, baserad på de populära barnböckerna, kommer en referensgrupp bestående av unga föräldrar med barn i förskoleåldern att delta i form av referensgrupp. Detta är bara ett av många samarbeten mellan Rädda barnen och GöteborgsOperan i arbetet med att fler ska ha möjlighet att påverka kulturen.

Ungdomsbiennalen
Löpande samarbete

Långsiktigt samarbete med Göteborgs Kulturskola, med start i dåvarande kulturskolan i Angered, där elever och personal från GöteborgsOperan möts i konstnärliga projekt. Tidigare möten har bland annat resulterat i en föreställning på GöteborgsOperan (2019) och våren 2021 blir resultatet en film. Ungdomarna får besöka operahuset och Skapa åker till ungdomarna där de är. Även GöteborgsOperans Ungdomskörer är en del i samarbetet.

Fokis: Folkbildning och kultur i samverkan
Löpande samarbete

Ett samarbete mellan folkhögskolor och kulturinstitutioner inom Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. I nätverket ingår flertalet folkhögskolor i Västra Götaland och de större konstnärliga institutionerna såsom GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Angereds Teater, Folkteatern, förvaltningen för kulturutveckling (f.d. Kultur i Väst), Röda Sten Konsthall, m. fl. Målet är dels att låta så många folkhögskoleelever som möjligt komma till GöteborgsOperan, dels att fördjupa samarbeten med extra intresserade skolor.

Kulturskolan
Löpande samarbete

Skapa samverkar med kulturskolan i Göteborg. Vi samarbetar också gärna med övriga kulturskolor i regionen. Hösten 2019 inleddes ett nära samarbete med dåvarande kulturskolan i Angered och deras scenkonstprojekt Ungdomsbiennalen, se närmare beskrivet nedan. Hösten 2020 utvidgades samarbetet till Hisingens kulturskola och deras Tvåornas kör. GöteborgsOperan planerar också att inleda ett samarbete mellan musikalelever och GöteborgsOperans Barn- och Ungdomskörer.

Vokalensemblen Arctic Light i Piteå
2019–2022

Flerårigt samarbete mellan GöteborgsOperans Ungdomskör och kören Arctic Light i Norrbotten.
Syftet är att utforska och utveckla körsången samt mötas genom den, skapa nya verk, utbyta kunskap med andra sångare på hög nivå samt visa på möjligt samarbete trots stora avstånd. Gemensamma föreställningar är planerade i Piteå och på GöteborgsOperan Stora scenen våren 2022.

Fler goda berättelser

När vi spelade Kristina från Duvemåla (2014) hjälpte SKF till med att skapa illusionen av ett böljande sädesfält. SKF stod för ställdonen som drog upp 5 000 strån, egentligen bambupinnar, ur en gummimatta på scengolvet.


Foto: Tapio Vanhatalo

Nyfiken?

Vill du veta mer om vilka möjligheter som finns, kontakta oss gärna via länken nedanför.

Bli partner