Gå till sidans huvudinnehåll

Tillsammans tar vi fram mål, strategier och riktlinjer inom vårt kompetensområde. Vårt arbete stödjer GöteborgsOperans vision att vara ett av norra Europas ledande operahus. Vi arbetar verksamhetsnära, proaktivt och professionellt. Goda relationer med chefer, fackliga företrädare, medarbetare och externa samarbetspartners är av största vikt för att kunna leverera såväl ”rätt lön i rätt tid” som chefsstöd i t ex rekryteringsprocesser. God samverkan, ett tydligt ledarskap och god arbetsmiljö är också viktiga områden för oss.

Eva-Lena Nordstierna

Tf. HR-chef

Anna Holm

HR-specialist

anna.holm@opera.se

Josefin Swedberg Migas

HR-assistent

josefin.migas@opera.se