Gå till sidans huvudinnehåll

Projekt- och planeringschefen ansvarar för långsiktig planering och resursfördelning i nära samarbete med planeringsassistenten, som även är systemansvarig för vårt planeringssystem. Varje produktion på GöteborgsOperan leds av en av våra projektledare. De ansvarar för budget, planering och arbetsmiljö ur ett helhetsperspektiv och rapporterar direkt till vd. Som administrativt stöd finns projektledarassistenterna.

Lena Ahl

CFO/ Vice VD

Projektledning

Stina Berggren

Projektledare

Mikael Berggren

Projektledare

Anna Cederberg

Projektledare

Anna Hallgren

Projektledare

Daniel Isakson

Projektledare

Eva Lindberg

Projektledare

Kristoffer Påhlman

Projektadministratör

Johan Tengelin

Projektledare

Martina Tengmark

Projektkoordinator

Katarina Quist

Planeringssamordnare