Gå till sidans huvudinnehåll

IS/IT

IS/ IT inom GöteborgsOperan ska skapa ett modernt och effektivt administrativt stöd för alla medarbetare, en rationell infrastruktur med arkitektur och informationsmodeller som bland annat ger förutsättningar för utveckling av ”ett ledande operahus” samt för att etablera ett integrerat stöd för verksamhetsstyrningen.

IS/ IT inom GöteborgsOperan ska utveckla miljön avseende utbildning, produktion, administration samt erfarenhetsnyttjande och möjliggöra en flexiblare miljö som underlättar interaktivt utbyte mellan all personal. IS / IT inom GöteborgsOperan ska ge förutsättningar att sammanlänka GöteborgsOperan med nödvändiga externa miljöer (publik, kunder, samarbetsorganisationer, internationella team m.fl.) genom att bygga på etablerade standarder och produkter för informationsutbyte, samt säkerställa elektroniskt utbyte av information med bibehållen hög informationssäkerhet. 

Avdelningen säkerställer:

  • Server- och systemmiljö
  • Infrastruktur
  • Klient- och användarmiljö
  • System- och informationshantering
  • Support 

IS/IT

Davor Puksec

IT Driftsansvarig

Gregory D’Aguiar

IT Supporttekniker

Eric Gränsmark

IT Tekniker

Teddy Wong

IT Nätverkstekniker